home > veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een gerechtsdeurwaarder inschakelen?
Wanneer uw klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is het verstandig om een laatste aanmaning te sturen, de zogenaamde ingebrekestelling. Is er dan nog steeds niet betaald, dan kunt u uw vordering bij ons uit handen geven.  Als u een vordering heeft op een natuurlijk persoon/consument dan is de Wet Incassokosten van toepassing (WIK).  Deze wet stelt het verplicht voordat u de zaak ter gerechtelijke incosso uit handen geeft, de debiteur nog éénmaal in de gelegenheid te stellen binnen 14 dagen te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting.  In deze zogenaamde "14-dagen brief" dienen alle bijkomende (incasso)kosten te worden genoemd.
De rechter kijkt hier scherp naar.  Als deze brief niet is verstuurd of onvolledig is, dan worden de incassokosten (ook wel buitengerechtelijke kosten) afgewezen en kunnen niet worden verhaald op de debiteur.  Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Weet u niet hoe u een ingebrekestelling moet opstellen? Bel ons even (gratis!)


Hoe geef ik een zaak/vordering uit handen?
U stuurt de onbetaald gebleven facturen naar ons op, samen met alle andere relevante informatie. Bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden die u hanteert, of afspraken die u met uw klant, de debiteur, heeft gemaakt. Ook als u bekend bent met verweer en tegenargumenten van de debiteur, vernemen wij dat graag. Het zou zonde zijn als terecht verweer pas later in het incassotraject aan de orde komt. Dan is de kans namelijk groot dat u voor de kosten opdraait.


Hoe lang duurt het voordat een zaak tot een rechtsprocedure komt?
Dat is afhankelijk van hoe snel wij kunnen werken. Dat wordt weer bepaald door een aantal factoren: de volledigheid van uw dossier, of uw debiteur op het opgegeven adres woont, of uw debiteur verweer voert en hoe snel u reageert op een eventueel verweer. Als alles goed gaat en debiteur geen verweer voert, kan een debiteur na twee sommaties van ons gedagvaard worden. In principe dus na twee weken nadat u de zaak bij ons aanlevert. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij ook meer stappen nemen in het incassotraject, om nog vóór de rechtsprocedure tot een oplossing te komen. 

Hoeveel kost het een vordering uit handen te geven?
Dat hangt er vanaf.  Als u de vordering aan ons uit handen geeft maken wij hiervan eerst een dossier aan en controleren wij de (juridische) haalbaarheid van de zaak. Ook kijken wij naar verhaalbaarheid op de debiteur.  Als wij aanwijzingen hebben dat er al sprake is van een problematische schuldsituatie bespreken wij deze met u. Het zou zonde zijn dat u extra kosten maakt terwijl de kans op een succesvolle invordering minimaal is.  Is dit allemaal niet aan de orde dan proberen wij eerst buitengerechtelijk de vordering te incasseren. U betaalt dan in principe alleen de bureau-, en dossierkosten plus eventuele informatie kosten (BRP, KvK, kadaster etc.).  De incassokosten worden op de debiteur verhaald.  (Behoudens bijzondere, arbeidsintensieve zaken worden geen extra kosten gerekend).

Indien het buitengerechtelijke traject niet succesvol is  dan wordt er met u besproken om het gerechtelijke traject in te gaan. Dat betekent dat wij een dagvaarding opstellen en uitbrengen om de zaak aan de rechter voor te leggen.  Hiervoor vragen wij een voorschot ter hoogte van de door ons te maken kosten. Wij bespreken dat vooraf met u.   Als de vordering door de rechter wordt toegewezen, komen deze kosten voor rekening van de debiteur en krijgt u het voorschot terug als wij de vordering incasseren. 


 


Neem contact met ons op