home > tarieven

Tarieven

Tarieven


In principe zullen in een gerechtelijke incassoprocedure de meeste kosten worden verhaald op de debiteur. Voor alle ambtelijke werkzaamheden geldt daarbij een wettelijk vastgelegd tarief (het BTAG). Het kan echter voorkomen dat er geen verhaal is, bijvoorbeeld bij een faillissement. In dat geval zullen de gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever komen. Uiteraard wordt dit per geval nader bekeken.

Indien u zelf al over een titel (vonnis of beschikking) beschikt kunnen wij de executie hiervan voor u uitvoeren. De executiekosten (BTAG) komen, zoals hierboven aangegeven, ten laste van de veroordeelde partij. Echter de bureau-, en dossierkosten mogen wij niet verhalen op de wederpartij.  Indien wij gelden voor u incasseren brengen wij u daarover afwikkelkosten in rekening. Dit is een percentage over de geincasserde bedragen, waarbij eerst de gemaakte executiekosten in mindering strekken. Voor de percentages verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden, welke bij elke opdracht worden meegezonden.  Ook hier geldt,  indien er om welke reden dan ook geen verhaal mogelijk is, komen de kosten voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak zodat u niet voor verrassingen kunt komen te staan.
 
Een overzicht van deze kosten staan ook vermeld in onze algemene voorwaarden. Voor de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders worden elk jaar door de overheid tarieven vastgesteld. De tarieven vindt u hieronder:

Ambtshandelingen Tarieven 2019 Tarief excl.    BTW Incl. B.T.W.
Dagvaarding 81,83 17,18 99,01
Betekening titel 78,75 16,54 95,29
Overbetekening diverse beslagen 69,28 14,55 83,83
Beslag roerende zaken 107,63 22,60 130,23
Beslag op safeloket 144,54 30,35 174,89
Gerechtelijke inbewaringgeving 221,82 46,58 268,40
Aanplakking 80,97 17,00 97,97
Executoriale verkoop roerende zaken 283,36 59,51 342,87
Beslag op rechten (lidmaatschap/domeinnaam/auteursrechtelijk) 213,01 44,73 257,74
Beslag op aandelen op naam 233,81 49,10 282,91
Beslag op periodieke uitkering (loon/uitkering) 122,08 25,64 147,72
Beslag op niet-periodieke uitkering (bankbeslag) 171,52 36,02 207,54
Beslag onder schuldeiser zelf (eigenbeslag) 142,81 29,99 172,80
Executie tot afgifte roerende zaken 248,45 52,17 300,62
Beslag tot afgifte roerende zaken 106,84 22,44 129,28
Beslag op onroerende zaken / (lucht)vaartuigen 147,90 31,06 178,96
Aanzegging overname executie onr. Zaken 76,10 15,98 92,08
Ontruiming onroerende zaken 211,70 44,46 256,16
Beslag op schepen / luchtvaartuigen 325,98 68,46 394,44
Gijzeling (ten uitvoerlegging lijfsdwang) 246,07 51,67 297,74
Betekening verzoekschrift faillietverklaring 64,74 13,60 78,34
Diverse aanzeggingen bij exploot 64,74 13,60 78,34
Doorhaling beslag onroerende zaak/scheepsbeslag 52,76 11,08 63,84
Afwikkeling enkelvoudig 3-enbeslag, per maand 10,43 2,19 12,62
Afwikkeling 2 samenl. beslagen, per maand 16,59 3,48 20,07
Per volgend beslag, per maand extra 6,16 1,29 7,45
Bijstand getuige(n) bij drempelwaarde 1,5 uur (roerende zaken) 20,35 4,27 24,62
Bijstand getuige(n) bij drempelwaarde 3,0 uur (ontruiming) 71,26 14,96 86,22
Overschrijding drempelwaarde deurwaarder  19,97 4,19 24,16
Bijstand getuige(n en deurwaarder) overschrijding, per kwartier 11,85 2,49 14,34
Volgend adres/onbekend adres 25,19 5,29 30,48
Poging beslag roerende zaken (vergeefs beslag) 50,71 10,65 61,36
Poging tot gijzeling (vergeefse gijzeling) 99,18 20,83 120,01
Oproeping opening safeloket 64,74 13,60 78,34
Kadastraal recht beslag onroerende zaken      60,00
Kadastraal recht doorhaling beslag onroerende zaken     23,00
Uittreksel Kadaster      15,90
Info BRP (basisregistratie personen) 1,69 0,35 2,04
Info KvK 2,17 0,46  2,63 


Neem contact met ons op