home > onze diensten

Onze diensten

Onze diensten


De gerechtsdeurwaarder. Dat is toch die ernstige meneer op de stoep met een dwangbevel of dagvaarding in de hand? Inderdaad heeft de gerechtsdeurwaarder diverse wettelijke bevoegdheden. Waarvan het uitvoeren van vonnissen wel de bekendste is. Het tonen van een vonnis is vaak al voldoende om uw debiteuren tot betalen te bewegen. Gebeurt dat niet, dan kan de gerechtsdeurwaarder voor uw beslag leggen op loon, uitkering, huis, inboedel of handelsvoorraden of, bij huurschuld, een woning ontruimen. Zo krijgt u dus alsnog datgene waar u recht op heeft. 

 en solide partner in het totale incassotraject...

Voorkomen is beter dan genezen!
Als rekeningen te lang openstaan heeft dat direct gevolgen voor de liquiditeit van uw onderneming.
U treedt dan ongewild op als goedkope bank van uw debiteur.

Ook kan het voorkomen dat uw rekeningen helemaal niet meer worden betaald.
Dit kan uw winst ineens doen omslaan in verlies. Voor veel ondernemers is deze ervaring een vreselijke nachtmerrie. U heeft er namelijk hard voor gewerkt, en u heeft ook financiële verplichtingen…

Wij hebben ervaring in de omgang met debiteuren. Wij kunnen u ook adviseren over het voorkomen van te lang openstaande rekeningen. Daarnaast kunnen wij ook direct actie ondernemen tegen debiteuren die uw rekeningen niet betalen.
Oude Elferink gerechtsdeurwaarders houdt er uiteraard altijd rekening mee dat het aanmanen van uw debiteuren niet mag leiden tot een verstoring van uw zakelijke relatie. (Het zal u duidelijk zijn dat dit niet in alle gevallen mogelijk is)
Wij geven niet alleen adviezen om problemen met debiteuren te voorkomen, wij bieden in de praktijk ook daadwerkelijke incassohulp. Wij hebben veel ervaring met incasso’s van geldvorderingen in diverse sectoren. Vaak is een persoonlijke directe benadering van Oude Elferink gerechts-deurwaarders al snel succesvol. Meestal zijn verdere juridische stappen dan niet eens meer nodig. De status van gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar draagt daar zeker aan bij.

Als u een vordering aan Oude Elferink gerechtsdeurwaarders uit handen geeft, houden wij u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken. In overleg met u bepalen we de te voeren strategie. Zo houdt u te allen tijde grip op uw vorderingen.

Mocht het toch tot een procedure komen op het vlak van huurkwesties, arbeidsconflicten of onbetaalde schulden, kan Oude Elferink gerechtsdeurwaarders u goed adviseren over een dergelijke (meer of minder specifieke) procedure, omdat wij ruime ervaring hebben met de rechtspraktijk. De gerechtsdeurwaarder is als enige direct betrokken bij de feitelijke uitvoering van de verschillende juridische stappen. Hij brengt het exploot uit waarmee de gedaagde voor de rechtbank wordt opgeroepen. Hij kan, na toestemming van de rechtbank, al vóórdat er een procedure is gestart, beslag leggen op vermogensbestanddelen van de gedaagde. (een zogenaamd conservatoir beslag)
Dit voorkomt dat er na een gevoerde procedure waarbij u in het gelijk bent gesteld, geen vermogen meer is waarop u zich kunt verhalen.

Het is dus zaak om een gerechtsdeurwaarder in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen. Als men vlak voor een faillissement nog een procedure begint, betekend dit vaak dat er kosten worden gemaakt die niet meer te innen zijn.

Extra service

Als extra service maken onze gerechtsdeurwaarders bij het uitbrengen van exploten ter plaatse een zogenaamd situatierapport (SitRap) op. Hiermee geven ze u een indruk van wat zij ter plaatse aantreffen. Indien mogelijk ontvangt u ook een foto van de situatie ter plaatse. U spaart zich hiermee de kosten een informatie-verhaalsbureau uit. Onze deurwaarder moest daar toch zijn...

Veelgestelde vragen:

Wanneer kan ik een gerechtsdeurwaarder inschakelen?
Wanneer uw klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is het verstandig om een laatste aanmaning te sturen, de zogenaamde ingebrekestelling. Is er dan nog steeds niet betaald, dan kunt u uw vordering bij ons uit handen geven. Weet u niet hoe u een ingebrekestelling moet opstellen? Bel ons even (gratis!)

Hoe geef ik een zaak/vordering uit handen?
U stuurt de onbetaald gebleven facturen naar ons op, samen met alle andere relevante informatie. Bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden die u hanteert, of afspraken die u met uw klant, de debiteur, heeft gemaakt. Ook als u bekend bent met verweer en tegenargumenten van de debiteur, vernemen wij dat graag. Het zou zonde zijn als terecht verweer pas later in het incassotraject aan de orde komt. Dan is de kans namelijk groot dat u voor de kosten opdraait.

Hoe lang duurt het voordat een zaak tot een rechtsprocedure komt?
Dat is afhankelijk van een aantal factoren.  Onder andere de volledigheid van uw dossier. Is de debiteur woonachtig of gevestigd op het door u opgegeven adres.  Voert uw debiteur verweer , en hoe snel u reageert op een eventueel verweer.

Als alles goed gaat en debiteur geen verweer voert of erkent, kan er op vrij korte termijn worden gedagvaard. In principe dus al na twee weken nadat u de zaak bij ons aanlevert.  Afhankelijk van uw wensen kunnen wij ook meer stappen nemen in het incassotraject, om nog vóór de rechtsprocedure tot een oplossing te komen.  Een sommatiebrief van ons is soms al voldoende voor de debiteur om te gaan betalen of een regeling te treffen.

Klachten.
Indien u een klacht heeft over een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder, dan kunt u daarover contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 020-636 62 61. Wij nemen uw klacht in behandeling en zullen u schriftelijk over de afhandeling berichten. U kunt uw klacht natuurlijk ook schriftelijk (of per email) naar ons sturen. Bent u het niet eens met de uitkomst ervan, dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam (dit is een onderdeel van de Rechtbank Amsterdam). Op de website van de KBvG  vindt u een beschrijving van de procedure en de adresgegevens van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Privacy.
Dit is het Privacy Statement van Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders, gevestigd te Amsterdam. Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen.

Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen via info@oegdw.nl
Neem contact met ons op