home > nieuws > persoonsgegevens en brp-bevraging: hoe gaat een gerechtsdeurwaarder daarmee om?

Persoonsgegevens en BRP-bevraging: hoe gaat een gerechtsdeurwaarder daarmee om?

19 sep - Persoonsgegevens en BRP-bevraging: hoe gaat een gerechtsdeurwaarder daarmee om?

Wanneer een gerechtsdeurwaarder de betekening van een gerechtelijk stuk voorbereid, bevraagt hij de Basisregistratie Personen (BRP) om ervoor te zorgen dat de juiste persoon wordt aangeschreven. Dit doet hij op grond van de gegevens die door de schuldeiser worden verstrekt. De gerechtsdeurwaarder mag er vervolgens in beginsel van uitgaan dat de opgevraagde gegevens uit de BRP kloppen. Echter, indien hij over aanwijzingen beschikt dat er iets aan de hand is, waardoor de gegevens van de schuldeiser en de BRP niet met elkaar overeenstemmen, doet de gerechtsdeurwaarder verder onderzoek naar de juistheid van de adresgegevens. Hetzelfde geldt indien de feitelijke situatie aanleiding geeft tot twijfel. Ook dan kan er reden zijn een zelfstandig onderzoek te verrichten. 


Overige nieuwsberichten

23 januariPhishingmail gerechtsdeurwaarder
23 januariTuchtrechter: deurwaarder mocht geen vergoeding vragen voor e-court
19 septemberPersoonsgegevens en BRP-bevraging: hoe gaat een gerechtsdeurwaarder daarmee om?
22 augustusWebsites meeste Top 50 advocatenkantoren in strijd met AVG
22 augustusart. 843a Rv (bewijs)beslag ten laste van een derde tevens concurrent beslaglegger
22 augustusHinder door stoken van houtkachel kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen
9 augustusMag curator verrekeningsafspraak tussen debiteur van failliete crediteur negeren?
8 augustusNieuwe Beslagsyllabus per 1 augustus 2018
27 juniVerzoeken om informatie: van artikel 843a Rv naar artikel 15 AVG
30 meiEis in hoofdzaak kan aanhangig zijn voordat beslagdebiteur ervan weet