home > nieuws > verzoeken om informatie: van artikel 843a rv naar artikel 15 avg

Verzoeken om informatie: van artikel 843a Rv naar artikel 15 AVG

27 jun - Verzoeken om informatie: van artikel 843a Rv naar artikel 15 AVG

Het feit dat ons rechtssysteem geen fishing expeditions of discovery kent, betekent niet dat er geen mogelijkheid bestaat om informatie te verkrijgen waarover je zelf niet beschikt. De meest bekende optie is wellicht een verzoek op grond van artikel 843a Rv. Een beduidend eenvoudigere, nieuwe manier om informatie te verkrijgen is echter een inzageverzoek op grond van artikel 15 van de AVG. Lees verder op recht.nl  https://www.recht.nl/nieuws/rechtsvordering/5b2d3aea27ae9f166975/verzoeken-om-informatie-van-artikel-843a-rv-naar-artikel-15-avg/Overige nieuwsberichten

14 maartBetekening ex art. 1:14 B.W.
1 maartKiezen voor postbezorging anders dan PostNL heeft gevolgen voor de bewijslast
20 februariVerhoging tarief nakosten
23 januariPhishingmail gerechtsdeurwaarder
23 januariTuchtrechter: deurwaarder mocht geen vergoeding vragen voor e-court
19 septemberPersoonsgegevens en BRP-bevraging: hoe gaat een gerechtsdeurwaarder daarmee om?
22 augustusWebsites meeste Top 50 advocatenkantoren in strijd met AVG
22 augustusart. 843a Rv (bewijs)beslag ten laste van een derde tevens concurrent beslaglegger
22 augustusHinder door stoken van houtkachel kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen
9 augustusMag curator verrekeningsafspraak tussen debiteur van failliete crediteur negeren?