home > het totale incassotraject

Het totale incassotraject

Het totale incassotraject

Voorkomen is beter dan genezen!

Als rekeningen te lang openstaan heeft dat direct gevolgen voor de liquiditeit van uw onderneming. U treedt dan ongewild op als goedkope bank van uw debiteur.

Ook kan het voorkomen dat uw rekeningen helemaal niet meer worden betaald. Dit kan uw winst ineens doen omslaan in verlies. Voor veel ondernemers is deze ervaring een vreselijke nachtmerrie. U heeft er namelijk hard voor gewerkt, en u heeft ook financiële verplichtingen…
Wij hebben ervaring in de omgang met debiteuren. Wij kunnen u ook adviseren over het voorkomen van te lang openstaande rekeningen. Daarnaast kunnen wij ook direct actie ondernemen tegen debiteuren die uw rekeningen niet betalen. 

Oude Elferink gerechtsdeurwaarders houdt er uiteraard altijd rekening mee dat het aanmanen van uw debiteuren niet mag leiden tot een verstoring van uw zakelijke relatie. (Het zal u duidelijk zijn dat dit niet in alle gevallen mogelijk is)
Wij geven niet alleen adviezen om problemen met debiteuren te voorkomen, wij bieden in de praktijk ook daadwerkelijke incassohulp. Wij hebben veel ervaring met incasso’s van geldvorderingen in diverse sectoren. Vaak is een persoonlijke directe benadering van Oude Elferink gerechtsdeurwaarders al snel succesvol.

Meestal zijn verdere juridische stappen dan niet eens meer nodig. De status van gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar draagt daar zeker aan bij. Als u een vordering aan Oude Elferink gerechtsdeurwaarders uit handen geeft, houden wij u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken. In overleg met u bepalen we de te voeren strategie. Zo houdt u te allen tijde grip op uw vorderingen.

Mocht het toch tot een procedure komen op het vlak van huurkwesties, arbeidsconflicten of onbetaalde schulden, kan Oude Elferink gerechtsdeurwaarders u goed adviseren over een dergelijke (meer of minder specifieke) procedure, omdat wij ruime ervaring hebben met de rechtspraktijk.

De gerechtsdeurwaarder is als enige direct betrokken bij de feitelijke uitvoering van de verschillende juridische stappen. Hij brengt het exploot uit waarmee de gedaagde voor de rechtbank wordt opgeroepen. Hij kan, na toestemming van de rechtbank, al vóórdat er een procedure is gestart, beslag leggen op vermogensbestanddelen van de gedaagde (een zogenaamd conservatoir beslag).
Dit voorkomt dat er na een gevoerde procedure waarbij u in het gelijk bent gesteld, geen vermogen meer is waarop u zich kunt verhalen.

Het is dus zaak om een gerechtsdeurwaarder in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen. Als men vlak voor een faillissement nog een procedure begint, betekent dit vaak dat er kosten worden gemaakt die niet meer te innen zijn.


Neem contact met ons op